badcoin-groestl Stats

Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
BF8rAT8EtipUG838B9WZRYqtFXKiT8ca6b 345 0 100% 4.95 GH

badcoin-scrypt Stats

Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
BA1d2SnWm39xozVZtePbunLVgc2Wi4UMpB 56468 0 100% 12.34 MH
BRL9u2Gd3HdjMnf8s5cKiWjoEyppV8EFCD 33022 0 100% 7.21 MH
BMnx5CshZmUCTZEhfBmshTxtFDegGGBUBk 9249 32 99.65% 2.02 MH

badcoin-skein Stats

Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
B7tNpb4SUUK7dTsQYjGYSNwn5hJ4aCYYjb 1040 0 100% 14.90 GH
BHg3uSDgPRxkvyYWRjbDNsWtcfxPThA2jW 8 0 100% 114.53 MH

badcoin-yescrypt Stats

Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
B6xpvYwmeRVrBqD1RgBvdLbxMeF8B3noYT 9 0 100% 2.05 KH
B5UWyjaLnwcNNqu33G1VtqsfVyPDoNb5Jx 20 0 100% 4.44 KH
BMqqXTqm1ym9xL47CoNcEV6DfkBvkKHS57 14 0 100% 3.23 KH
B81T8ksj2a6J3v3MuBE4UYhRUgf6yQUVRm 5 0 100% 1.22 KH
BBMkswxfg7sZFZghwZfjYpnJM3nYbsLCAT 2 0 100% 0.48 KH
BDV7ZgAg263TGDARV2uaXUtpQYwkrs7jMd 15 0 100% 3.42 KH
BPLPANzVdLBq4mHpR3Ly6sf6GfWPtTUQnn 19 0 100% 4.36 KH
B9UZdpRiGXRbhUh3aCerDRYMvwZvwBSDoC 4 0 100% 1.07 KH
BEvgFhKKVzBfVL9c93gowCyXc7bbFDdfoe 1 0 100% 0.26 KH
BP9dwPnJzeZ9zSpetqxonQq3KbzKR3Ch1G 7 0 100% 1.72 KH
BMu2d4D6iyqrLXkCqEJigfxm9B47p9Uyi7 8 0 100% 1.86 KH
B4vGTz92YVR324mdAjwTLBWo6ZV4hMxbrG 5 0 100% 1.21 KH
BN1XkGZXvHJQq4myr1EemgoVgLwkEVvR5P 14 0 100% 3.19 KH
BNxjqV7q98RAxuyUVcoaJBZsHa9rF9wFg2 1 0 100% 0.35 KH
BKKmh6zhYKan2RSeW13j7NUaNpf6zysbWy 6 0 100% 1.40 KH
B56i6WERXSErcgJPo4EKLR3W6WBPvd8o7J 29 0 100% 6.34 KH
B5Zkn7rir4CJma95rbnLzBZwNFFdT3Te81 8 0 100% 1.83 KH
BCmD8X5RrzyuQDXDgCGpbB1xxpebuxby1L 7 0 100% 1.56 KH
BAvXU6J1NawtXqE9oQkXEYeTac9uaAAFqA 10 0 100% 2.40 KH
BPE7Jgy7b26KAVwmqoB2PYTYWt3RfTcTw1 10 0 100% 2.32 KH
BAANXg1gRnk9NoNxgKeVtPRu4gworxESCX 1 0 100% 0.44 KH
BEAjznRcG6ZLsJ8duzjVispjF9N6KSzvvf 3 0 100% 0.70 KH
BFuy9Z6RAeTyu3ePDcPrkqNz1KDsW1pfRG 5 0 100% 1.12 KH
BPn2gRvKaHFq91URDm5WEuQxJMhR7zoXhY 16 0 100% 3.50 KH
BDfsMcpBB8q22yyojvY1NH534p157KHHDW 5 0 100% 1.24 KH
BFE8JaAvhdumVQ1PRdGEoJdqyTvSKo8wBH 17 0 100% 3.78 KH
BQX29npAvB6p6kXboGbz1aomfhas3kACLN 4 0 100% 0.92 KH
BTHG9sah993H4b5ru9NgHwiPHs8CyBBb8q 5 0 100% 1.15 KH
BDkuGEuuzKTGSappBLsJaSnKGC2GrZfC7o 6 0 100% 1.35 KH
B9hpBGoQiCk8gTiXaNVtf41hT9BAqrWSyF 48 0 100% 10.69 KH
B5owtG1uhWz5RZ37fLSfjcKAuU1vCP3tBJ 4 0 100% 0.88 KH
BDVTQhUk3vpfuJHTRvUAL4U94w4Tp3n7HN 2 0 100% 0.52 KH
BCnejroS5zJh74Xr6rY2guPskDBAKxBH7g 12 0 100% 2.82 KH
BNrJNh9agoXuSzA6pGTnbEvXMagtUCkgN9 4 0 100% 1.07 KH
BMnx5CshZmUCTZEhfBmshTxtFDegGGBUBk 7 0 99.99% 1.63 KH
BJBnNvb8C7zEAWLDCdot6vPhJqAmuPQHVt 1 0 90.9% 0.44 KH
BGPXQvzoLYx5CwMxhLVn4d1pFkgkriPS7d 2 0 100% 0.48 KH
BSvXAe2WdofGMAVLvHEyXsqCBRLgkz3Jmu 10 1 90.77% 2.19 KH
BK3LRVDJRQEFpQ3KLDVUEEkYHcmHbKEWJD 61 0 100% 13.38 KH
BC6J5WeHo4SA7usp44j3JRn45Yj3yY6UEq 2 0 100% 0.57 KH
BR8FRnDaiFBScthdqxkiJK3w7mjAEjCP2g 3 0 100% 0.70 KH
BHAEXdsVYx5TgHBxNL2z2QwyR2tkoRD3iw 1 0 100% 0.26 KH
BNRYkHQgWH6C4igoBfQDiLREjpr9hGrLPY 0 0 75% 0.13 KH
BP8ZxpwtG4ZPKcdxdaQbX8mLD4GiaEoTLw 1 0 100% 0.22 KH
BB3UrhNNCte6HSp5xEUVzRTQHpVqkzpUsw 1 0 100% 0.31 KH
BPvSsRvszxt44e4nrpVR5oGHauRuyQ91sP 0 0 100% 0.17 KH
BTZ3pYDjTNF8PJytQnpkuZvGewXVuktFGY 0 0 100% 0.04 KH

badcoin-sha256 Stats

Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate