badcoin-groestl Stats

Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
BF8rAT8EtipUG838B9WZRYqtFXKiT8ca6b 216 0 100% 3.10 GH

badcoin-scrypt Stats

Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate

badcoin-skein Stats

Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
BAUfgEFCf6f2Q4oKoTF3R94tNeArAhn5B7 210 0 100% 3.01 GH

badcoin-yescrypt Stats

Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
BSXZ8dqgrxy2r3B2Wqrfwx1tf4w4pkxXV1 25 0 100% 5.48 KH
BPn2gRvKaHFq91URDm5WEuQxJMhR7zoXhY 18 0 100% 4.11 KH
B56i6WERXSErcgJPo4EKLR3W6WBPvd8o7J 22 0 100% 4.95 KH
BAANXg1gRnk9NoNxgKeVtPRu4gworxESCX 1 0 100% 0.35 KH
BC6J5WeHo4SA7usp44j3JRn45Yj3yY6UEq 4 0 100% 0.92 KH
B9hpBGoQiCk8gTiXaNVtf41hT9BAqrWSyF 26 0 100% 5.72 KH
BM2UNEWcEAZGJ7ShiKjm53EPqhRQ4DQzWe 0 0 100% 0.13 KH
CcU4MfPTgVHQ7v7HmtLKZqPVqxxUx6ruXj 5 0 100% 1.14 KH
B9UZdpRiGXRbhUh3aCerDRYMvwZvwBSDoC 4 0 100% 0.87 KH
BShYkL7jkypPfiMAreDCo73sjBE92TgTAW 2 0 100% 0.52 KH
BFE8JaAvhdumVQ1PRdGEoJdqyTvSKo8wBH 23 1 95.52% 5.22 KH
B5UWyjaLnwcNNqu33G1VtqsfVyPDoNb5Jx 9 0 100% 2.08 KH
BRvFjxHkiEi2TwsPiRUKDbTEMQVBccbDs6 4 0 100% 0.87 KH
BAvXU6J1NawtXqE9oQkXEYeTac9uaAAFqA 19 0 100% 4.29 KH
BJpydReuDBachHyyT76tFStUCLQARMWstc 0 0 100% 0.13 KH
BPvSsRvszxt44e4nrpVR5oGHauRuyQ91sP 1 0 100% 0.26 KH
BPE7Jgy7b26KAVwmqoB2PYTYWt3RfTcTw1 11 0 100% 2.44 KH
BFp7w7g6UrtSKaRPtY1QiFAMgTmQ6X4CQF 9 0 100% 2.10 KH
BCnejroS5zJh74Xr6rY2guPskDBAKxBH7g 9 0 100% 2.12 KH
B6x4iMqYmpbnBAN1RDK8GFNpx4cDE3tQyh 8 0 100% 1.86 KH
BQX29npAvB6p6kXboGbz1aomfhas3kACLN 4 0 100% 1.05 KH
B7F3PFVAm7wV1ZrXd5bDTwGkdpzoDvzMDg 8 0 100% 1.86 KH
B5owtG1uhWz5RZ37fLSfjcKAuU1vCP3tBJ 4 0 100% 0.96 KH
BBrhfZvrRiRf2wNTPjW87FcmBtt5wtMF6X 12 0 100% 2.73 KH
BGZXux1hzdoqmt9ptYEphjqU3qnUTYJdtL 4 0 100% 0.92 KH
BDfsMcpBB8q22yyojvY1NH534p157KHHDW 6 0 100% 1.34 KH
B5Zkn7rir4CJma95rbnLzBZwNFFdT3Te81 5 0 100% 1.18 KH
B4vGTz92YVR324mdAjwTLBWo6ZV4hMxbrG 3 0 87.8% 0.66 KH
B586nhDxw5d3NoETFiEVsCFfH658RnX9uQ 8 0 100% 1.84 KH
BKgfBQFNK6VYeDYJK73zKpA7j3T7oKJRYM 14 0 100% 3.09 KH
BBMkswxfg7sZFZghwZfjYpnJM3nYbsLCAT 1 0 100% 0.35 KH
BFuy9Z6RAeTyu3ePDcPrkqNz1KDsW1pfRG 5 0 100% 1.26 KH
BNxjqV7q98RAxuyUVcoaJBZsHa9rF9wFg2 2 0 100% 0.48 KH
BP9dwPnJzeZ9zSpetqxonQq3KbzKR3Ch1G 13 0 100% 2.91 KH
BR8FRnDaiFBScthdqxkiJK3w7mjAEjCP2g 0 0 100% 0.17 KH
BEAjznRcG6ZLsJ8duzjVispjF9N6KSzvvf 2 0 100% 0.61 KH
BB3UrhNNCte6HSp5xEUVzRTQHpVqkzpUsw 1 0 100% 0.26 KH
BEvgFhKKVzBfVL9c93gowCyXc7bbFDdfoe 1 0 100% 0.35 KH
BCGG2MyMdYoA3DSdFwakuAsevP99c29ZDZ 1 0 100% 0.31 KH
BHAEXdsVYx5TgHBxNL2z2QwyR2tkoRD3iw 1 0 100% 0.22 KH
BMPxiAYaBMFJUEFb7WSuwceEHmanM14Bnj 2 0 100% 0.57 KH
BGPXQvzoLYx5CwMxhLVn4d1pFkgkriPS7d 0 0 100% 0.17 KH
B81T8ksj2a6J3v3MuBE4UYhRUgf6yQUVRm 0 0 100% 0.09 KH
BGkkqzMyhQVk56wSxpvaUB8vgpw6sS5EbK 0 0 100% 0.04 KH
BJsD6268QYTSH4xQ6bNYqe2CYCUCUPmLap 0 0 100% 0.09 KH

badcoin-sha256 Stats

Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
BRLG4UptuauUjY2hw1xjZ6b5JJe6LqmYoo 96710 0 100% 1.38 TH