badcoin-sha256 Stats

Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
B9AwirWUZhm5ngkVMGHo2nXU68LrhBpULb 56782 0 100% 812.93 GH
BRLG4UptuauUjY2hw1xjZ6b5JJe6LqmYoo 98576 0 100% 1.41 TH
B87v53XLTcScMrNyiRp4hURp9iNqxpyfiM 480 0 100% 6.87 GH

badcoin-yescrypt Stats

Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
BPAJiK8aU1R4VDQLeSN4b2BP9Vnwiwymvp 6 0 100% 1.51 KH
B5Zkn7rir4CJma95rbnLzBZwNFFdT3Te81 8 0 100% 1.87 KH
B7F3PFVAm7wV1ZrXd5bDTwGkdpzoDvzMDg 6 0 100% 1.42 KH
BCnejroS5zJh74Xr6rY2guPskDBAKxBH7g 13 0 100% 3.01 KH
BPn2gRvKaHFq91URDm5WEuQxJMhR7zoXhY 12 0 100% 2.63 KH
B5UWyjaLnwcNNqu33G1VtqsfVyPDoNb5Jx 20 0 100% 4.48 KH
BDfsMcpBB8q22yyojvY1NH534p157KHHDW 6 0 94.77% 1.44 KH
BFp7w7g6UrtSKaRPtY1QiFAMgTmQ6X4CQF 11 0 100% 2.55 KH
BJBnNvb8C7zEAWLDCdot6vPhJqAmuPQHVt 2 0 100% 0.48 KH
BMqqXTqm1ym9xL47CoNcEV6DfkBvkKHS57 14 0 100% 3.23 KH
BQX29npAvB6p6kXboGbz1aomfhas3kACLN 4 0 100% 1.00 KH
B56i6WERXSErcgJPo4EKLR3W6WBPvd8o7J 22 0 100% 4.85 KH
BAvXU6J1NawtXqE9oQkXEYeTac9uaAAFqA 15 0 100% 3.40 KH
BRvFjxHkiEi2TwsPiRUKDbTEMQVBccbDs6 3 0 100% 0.83 KH
B6x4iMqYmpbnBAN1RDK8GFNpx4cDE3tQyh 4 0 100% 1.01 KH
B9UZdpRiGXRbhUh3aCerDRYMvwZvwBSDoC 4 0 100% 0.96 KH
B8fYX2qNPAPJhGB2ddMp5PXqDsTMvfSxEN 16 0 100% 3.51 KH
B5owtG1uhWz5RZ37fLSfjcKAuU1vCP3tBJ 4 0 100% 1.04 KH
BBne7CJZnx4an8aj1bNuiab9HhmXsDVSu6 0 0 100% 0.04 KH
BGPXQvzoLYx5CwMxhLVn4d1pFkgkriPS7d 1 0 100% 0.22 KH
BB3UrhNNCte6HSp5xEUVzRTQHpVqkzpUsw 1 0 100% 0.39 KH
BCGG2MyMdYoA3DSdFwakuAsevP99c29ZDZ 1 0 100% 0.22 KH
BR8FRnDaiFBScthdqxkiJK3w7mjAEjCP2g 4 0 100% 1.08 KH
BP9dwPnJzeZ9zSpetqxonQq3KbzKR3Ch1G 9 0 100% 2.02 KH
BEAjznRcG6ZLsJ8duzjVispjF9N6KSzvvf 3 0 100% 0.74 KH
BNrJNh9agoXuSzA6pGTnbEvXMagtUCkgN9 6 0 96.78% 1.32 KH
BPE7Jgy7b26KAVwmqoB2PYTYWt3RfTcTw1 11 0 100% 2.56 KH
BAANXg1gRnk9NoNxgKeVtPRu4gworxESCX 1 0 100% 0.44 KH
BFE8JaAvhdumVQ1PRdGEoJdqyTvSKo8wBH 27 0 100% 5.93 KH
BNxjqV7q98RAxuyUVcoaJBZsHa9rF9wFg2 2 0 100% 0.52 KH
B81T8ksj2a6J3v3MuBE4UYhRUgf6yQUVRm 5 0 100% 1.19 KH
BC6J5WeHo4SA7usp44j3JRn45Yj3yY6UEq 3 0 100% 0.70 KH
BP8ZxpwtG4ZPKcdxdaQbX8mLD4GiaEoTLw 1 0 100% 0.26 KH
B9hpBGoQiCk8gTiXaNVtf41hT9BAqrWSyF 31 0 100% 6.80 KH
BPvSsRvszxt44e4nrpVR5oGHauRuyQ91sP 0 0 100% 0.13 KH
BEvgFhKKVzBfVL9c93gowCyXc7bbFDdfoe 2 0 100% 0.48 KH
B87v53XLTcScMrNyiRp4hURp9iNqxpyfiM 1 0 100% 0.22 KH
BGkkqzMyhQVk56wSxpvaUB8vgpw6sS5EbK 1 0 100% 0.26 KH
B6uzCWgDkhUiYE7jm8BDXLW6vh3S4o2q5P 0 0 100% 0.04 KH
BHAEXdsVYx5TgHBxNL2z2QwyR2tkoRD3iw 1 0 100% 0.26 KH

badcoin-skein Stats

Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate

badcoin-scrypt Stats

Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
BRL9u2Gd3HdjMnf8s5cKiWjoEyppV8EFCD 25048 0 100% 5.47 MH
BConCeBHCc45zvPXE6FPTeaX5gzvwn6aWg 1679360 0 100% 366.86 MH

badcoin-groestl Stats

Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
BF8rAT8EtipUG838B9WZRYqtFXKiT8ca6b 191 0 100% 2.74 GH